Shtyhet Perseri Afati i Rivleresimit Te Prones!

December 25, 2021
0 Comments

Qeveria Shqiptare me ane te nje akti normativ ka shtyre perseri Rivleresimin per Pasurite e Paluajtshme deri ne 30 prill 2022!

Ky proces ishte parashikuar te mbaronte ne fund te ketij muaji.

E vecanta e ketij akti kete here eshte sepse: Edhe pse rivleresimi mbyllet ne daten e mesiperme, nese nje qytetar ka aplikuar per rivleresim dhe akoma nuk eshte pajisur me nje fature te nxjerre nga ASHK, afati i pagesese se saj eshte deri ne 31 korrik 2022.

Por si perllogaritet cmimi i rivleresuar per nje Apartament I pozicionuar ne zonen e Bllokut, Njesia 5 e pozicionuar ne rrugen Ismail Qemali

Shembull 1 sipas Cmimit te References se vendosur nga Qeveria Shqiptare

Siperfaqja apartamentit 100 m2

Cmimi i blerjes 70.000 euro. Kujdes eshte  e rendesishme viti kur eshte blere apartamenti . Nese ai eshte blere psh. ne vitin 2016 duhet te merret parasysh se sa ka qene kursi i kembimit euro-leke ne vitin 2016 ne muajin kur eshte bere kontrata e shitjes. Banka e Shqiperise eshte institucioni ku merret ky informacion

1 euro = 138 leke.

70000 euro * 138 leke= 9660000 leke cmimi i blerjes

Cmimi i references se shtetit = 190000 leke

Cmimi i llogaritur I shitjes 100 m2* 190000 = 19000000 leke

Diferenca e cmimit te references me te blerjes

19000000- 9660000=10034000 leke

3%* 10034000 leke= 301820 leke Ne fakt kjo eshte pagesa qe duhet te beni sot per rivleresimin e shtepise.

Kujdes nese kete gje do ta beni me 1 janar 2021 atehere cmimi do te ishte 5-fish me i larte

Merrni te dhena te volitshme qe ju duhen ne:https://century21metropol.com

Shembull 2. Me vleren reale te Tregut.

Drejtohuni prane Century21 Metropol ose https://century21metropol.com per te marre infotmacione te nevojshme per cmimet reale te tregut ne zona te ndryshme te Tiranes.

Vlera reale e tregut e nxjerre nga Analiza e Krahasuar e Tregut e bere nga eksepertet imobiliare te Century21 Metropol per apartamentin ne fjale eshte 1830 euro/m2

1 euro 123.4 leke qe eshte vlera e shitjes se 1 euro ne leke nga Banka e Shqiperise.

180*123.4 = 22582.2 leke.

Cmimi i vleresuar nga ekspertet imbobiliare 100m2*22582.2=22582220 leke

Cmimi i blerjes i llogaritur ne 2016 me lart eshte 9660000 leke

Diferenca e cmimit eshte 12922200 leke

Rivleresimi 3%*12922200=387668 leke

Kujdes per Shembullin 2 para se te aplikoni per kete rivleresim ju duhet te keni te bere nje Rapaort Vleresimi nga Eksperte te Licensuar. Century 21 Metropol ju vjen ne ndihme per kete Raport.

Nese kerkoni me shume informacion per Pasuri te Paluajtshme dhe me shume klikoni ne:

“https://century21metropol.com”
Ne jemi te Dedikuar ndaj Cilesise dhe Sherbimit!